Olejek kokosowy
Naturalny olejek kokosowy – jak uzywac ?

Próba leczenia ostrych przypadków zatorowości u dzieci z rurami zwężającymi naczynia AD 5

Posted in Uncategorized  by admin
September 1st, 2019

Korzystając z analizy regresji logiczno-dwumianowej, skorygowaliśmy względne ryzyko związane z możliwym zakłóceniem na podstawie zdefiniowanych klinicznie istotnych i statystycznie istotnych różnic w podstawowych cechach. W przypadku wyników drugorzędnych, wynaleźliśmy krzywe Kaplana-Meiera, aby określić czas trwania początkowego epizodu otorrei w trzech grupach badawczych, i wykorzystaliśmy testy log-rank do przetestowania różnic między grupami. Obliczono medianę na całkowitą liczbę dni z otorrem i liczbą nawracających epizodów wycieku w okresie 6 miesięcy obserwacji oraz na zmianę oceny jakości życia związanej ze zdrowiem po 2 tygodniach obserwacji. Zmiana średniej oceny OM-6 wynosząca od 1,0 do 1,4 punktu jest uważana za umiarkowaną zmianę, a zmiana o 1,5 lub więcej punktów uważana jest za dużą zmianę. 6,17 Oceniliśmy różnice między grupami za pomocą Manna-Whitneya. U testów.
Analiza pośrednia
Po 2 latach rekrutacji doszło do randomizacji 150 dzieci z ostrym otępieniem tympanostomijnym. Ta liczba była znacznie niższa niż nasz cel dla 315 dzieci. Po konsultacji z instytucją finansującą badania, Holenderską Organizacją ds. Badań i Rozwoju w zakresie Zdrowia, zdecydowaliśmy się na tymczasową analizę (nieprzewidzianą a priori) przeprowadzoną przez niezależny komitet ds. Przeglądu danych. Członkowie Komitetu nie byli świadomi zadań grupy badawczej podczas analizy i interpretacji danych.
Punkt końcowy został zdefiniowany a priori jako różnica ryzyka przekraczająca 20 punktów procentowych. Punkt końcowy został przetestowany przy użyciu podejścia Haybittle-Peto (wartość P <0,01 uważana za wskazującą istotność statystyczną). Ponieważ bezpieczeństwo (ryzyko szkód) nie było przyczyną wykonania tej tymczasowej analizy, kontynuowano rejestrację pacjentów. Tymczasowa analiza wykazała, że najmniejsza różnica ryzyka dla pierwotnego wyniku między leczeniem lepszym a innymi leczeniami wynosiła -32 punktów procentowych (95% przedział ufności [CI], -48 do -17; P <0,001). W dniu 21 maja 2012 r. Komitet zalecił zaprzestanie dalszej rekrutacji na badanie, kontynuację dotychczasowej pracy wszystkich 230 dzieci, zaostrzenie tych zachowań podczas analiz danych oraz podanie wyników zgodnie z przyjętymi standardami .1,1,22
Wyniki
Rekrutacja
W sumie 1133 potencjalnie kwalifikujących się dzieci z rurkami tympanostomijnymi zarejestrowano do próby; ich rodzice byli skłonni do wzięcia udziału w badaniu w przypadku wystąpienia ostrego zapalenia tęczowo-rurowego. Rodzice 886 dzieci nie skontaktowali się z nami lub zgłosili epizod otoryrekcji, który nie spełniał kryteriów włączenia do badania (np. Objawy występujące przez> 7 dni i wyciek występujący w ciągu 2 tygodni po wprowadzeniu rurki tympanostomijnej).
Rysunek 1
[więcej w: szpital wojskowy lądek zdrój, inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny, usg stawu skokowego warszawa ]

Tags: , ,

No Responses to “Próba leczenia ostrych przypadków zatorowości u dzieci z rurami zwężającymi naczynia AD 5”

  1. Dangle Says:

    Medycyna sryna…

  2. Rita Says:

    [..] Cytowany fragment: Olimp Carbonox[...]

  3. Grzegorz Says:

    Mam obsesję punkcie potworności jaką jest tętniak mózgu.

Powiązane tematy z artykułem: inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny szpital wojskowy lądek zdrój usg stawu skokowego warszawa