Olejek kokosowy
Naturalny olejek kokosowy – jak uzywac ?

Leczenie płodności i wiele narodzin w Stanach Zjednoczonych AD 4

Posted in Uncategorized  by admin
September 3rd, 2019

Ponieważ nie istnieje krajowy rejestr dotyczący leczenia niepłodności pozaustrojowej, oszacowaliśmy odsetek urodzeń mnogich w leczeniu niepłodności IVF, obliczając różnicę między całkowitą liczbą porodów mnogich leczonych farmakologicznie a odpowiednią liczbą porodów mnogich z zapłodnienia in vitro. Dane NASS wykorzystano również do opisania zmian świeckich w stawkach żywych urodzeń wynikających z zapłodnienia IVF oraz liczby zarodków przeniesionych podczas IVF, w tym stosowania planowych i nieelektywnych transferów pojedynczych zarodków podczas procedur, w których raczej świeże niż zamrożone zarodki zostały przeniesione. Transfery pojedynczych zarodków podczas IVF zostały sklasyfikowane jako planowe, jeśli jeden zarodek został przeniesiony i co najmniej jeden zarodek został zamrożony. Pozostałe przeniesienia pojedynczych zarodków, w których nie zamrożono embrionów podczas procedury, zostały sklasyfikowane jako nieelektywne transfery pojedynczych zarodków. Wytyczne dotyczące zmniejszenia liczby narodzin wynikających z zapłodnienia in vitro
Towarzystwo Wspierania Technologii Rozrodu opracowało najpierw wytyczne praktyczne mające na celu zmniejszenie liczby porodów mnogich w 1998 r.9. Wytyczne koncentrowały się na ograniczeniu liczby zarodków przeniesionych podczas procedury IVF. Zmienione wytyczne opublikowano wiele razy od 1998 r. Ponieważ spodziewaliśmy się, że wytyczne z 1998 r. Wpłyną na zmianę odsetka porodów mnogich wynikających z zapłodnienia in vitro w latach po 1998 r., Przeprowadziliśmy test dla tendencji w całym okresie od 1998 r. Do 2011 r. Zastosowano regresję liniową, w której uzyskano stosunek urodzeń bliźniąt lub trójki i wyższego rzędu w wyniku leczenia IVF i nie IVF, a zmienną objaśniającą był rok. Podobnie, przeprowadziliśmy test pod kątem tendencji do krajowych współczynników dzietności oraz liczby zarodków przeniesionych podczas IVF w latach 1998-2011 w celu oceny skutków wytycznych z 1998 roku.
Wyniki
Obserwowane stawki wielu narodzin
Rysunek 1. Rysunek 1. Wskaźniki narodzin, 1971-2011. Przedstawiono krajowe współczynniki urodzeń bliźniąt (panel A) oraz porodów trójdzielnych i wyższego rzędu (panel C), a także stawki dostosowane do wieku matki, w okresie od 1971 r. Do 2011 r. Pokazano również zaobserwowane wzorce wiekowe dla podwójne urodzenia (panel B) oraz porody trójkowe i wyższego rzędu (panel D) w tym samym okresie.
Obserwowane krajowe współczynniki urodzeń bliźniąt oraz porodów trojaczkowych i wyższego rzędu od 1971 r. Do 2011 r. Pokazano na rycinie 1. Obserwowana stopa urodzenia bliźniąt (ryc. 1A) wzrosła o czynnik 1,9 z 1971 r. Do 2009 r., Czyli roku, w którym najwyższy wskaźnik zaobserwowano, podczas gdy obserwowany współczynnik urodzeń trójczynnych i wyższego rzędu (ryc. 1C) wzrósł o współczynnik 6,7, przy czym najwyższy wskaźnik zaobserwowano w 1998 r.
[podobne: clotrimazolum masc, biodacyna krople do oczu, olimp magmax b6 ]

Tags: , ,

No Responses to “Leczenie płodności i wiele narodzin w Stanach Zjednoczonych AD 4”

 1. Sexual Chocolate Says:

  [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: implanty zębów[...]

 2. Swerve Says:

  Bardzo ciekawy i wyczerpujacy artykul

 3. Paulina Says:

  [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: weterynarz[...]

 4. Mercury Reborn Says:

  Ja polecam suplement wapń

Powiązane tematy z artykułem: biodacyna krople do oczu clotrimazolum masc olimp magmax b6