Olejek kokosowy
Naturalny olejek kokosowy – jak uzywac ?

Leczenie płodności i wiele narodzin w Stanach Zjednoczonych AD 5

Posted in Uncategorized  by admin
September 3rd, 2019

Od 1998 r. Do 2011 r. Wskaźnik porodów trójkowych i wyższego rzędu spadł o 29%, z 1,94 do 1,37 na 1000 żywych urodzeń (P <0,001 dla trendu). Ogólny odsetek wszystkich rodzących narodzin, które były porodami mnogimi, wzrósł z 1,8% w 1971 r. Do 3,5% w 2011 r. Biorąc pod uwagę wpływ wieku matek na porody mnogie, opracowaliśmy wykresy zaobserwowanych wzorców wiekowych dla urodzeń bliźniąt (ryc. 1B) oraz urodzeń trójdzielnych i wyższego rzędu (ryc. 1D) od 1971 r. Do 2011 r. W ciągu tego okresu odsetek urodzenia bliźniąt oraz urodzeń trójdzielnych i wyższego rzędu u kobiet w wieku poniżej 30 lat zmniejszyły się odpowiednio o 39% i 60%. Natomiast odsetek wszystkich porodów mnogich wśród kobiet w wieku powyżej 30 lat zwiększył się ponad dwukrotnie, z 24% do 54% (wzrost o 125%). Po dostosowaniu do wieku matki narodowa stopa urodzenia bliźniąt (ryc. 1A) wzrosła o 1,6 raza w okresie od 1971 r. Do 2009 r., Czyli roku, w którym zaobserwowano najwyższą stawkę, oraz krajowego wskaźnika urodzeń trójdzielnych i wyższego rzędu (ryc. 1C) wzrósł o 4,8 w latach 1971-1998, w roku, w którym zaobserwowano najwyższą stawkę.
Szacowane proporcje wielu narodzin według metody poczęcia
Ryc. 2. Rycina 2. Wielokrotne porody zgodnie z metodą poczęcia, 1997-2011. Przedstawiono szacunkowe proporcje krajowe, dostosowane do wieku matki, urodzeń bliźniąt (panel A) oraz urodzin trójki i wyższego rzędu (Panel B), które wynikały z naturalnego poczęcia, koncepcji wspomaganej medycznie, zapłodnienia in vitro (IVF) i Zapłodnienia IVF w okresie od 1997 do 2011 roku.
Na rycinie 2 przedstawiono szacunkowe proporcje krajowe, dostosowane do wieku matki, urodzeń bliźniąt oraz porodów trójczynnikowych i wyższego rzędu wynikających z naturalnego poczęcia, leczenia wspomaganego medycznie, IVF oraz leczenia niepłodności IVF w okresie od 1997 do 2011 r. Oszacowaliśmy, że odsetek urodzeń bliźniąt w wyniku leczenia wspomaganego medycznie wzrósł z 27% w 1998 r. do 36% w 2011 r. (P <0,001 dla trendu). Dla kontrastu, oszacowaliśmy, że odsetek porodów trojaczkowych i wyższego rzędu z pomocy medycznej zmniejszył się z 84% w 1998 r. Do 77% w 2011 r. (P <0,001 dla trendu). W latach 1998-2011 szacowany odsetek urodzeń bliźniąt, które można było przypisać do zapłodnienia in vitro, wzrósł z 10% do 17% (wzrost o 70%, p <0,001 dla trendu), a odsetek urodzeń trójczynnych i wyższego rzędu przypisanych do zapłodnienia in vitro od 48% do 32% (spadek o 33%, P <0,001 dla trendu). Szacowany odsetek urodzeń bliźniąt, które można przypisać do leczenia niepłodności IVF, wzrósł z 16% w 1998 r. Do 19% w 2011 r. (P = 0,008 dla trendu), a szacowany odsetek urodzeń trójczynnikowych i wyższego rzędu przypisanych do nie-IVF liczba zabiegów płodności wzrosła z 36% w 1998 r. do 45% w 2011 r. (P <0,001 dla trendu) [hasła pokrewne: izotretynoina bez recepty, omułek zielonowargowy właściwości, noctofer ]

Tags: , ,

No Responses to “Leczenie płodności i wiele narodzin w Stanach Zjednoczonych AD 5”

 1. Mr. Peppermint Says:

  [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu psychiatra poznań[...]

 2. Bruno Says:

  leczenie raka jądra polega na jego usunięciu

 3. Electric Player Says:

  [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu suplementy diety[...]

 4. Bianka Says:

  W owocach kolcowoju też występują konkretne związki

 5. The Happy Jock Says:

  [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: Dentysta warszawa[...]

 6. Paweł Says:

  Jako, ze jestem cukrzykiem, kupiłem ten zachwalany olej

Powiązane tematy z artykułem: izotretynoina bez recepty noctofer omułek zielonowargowy właściwości